ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 9618ทั้งหมด:
  • 6วันนี้:
  • 26เมื่อวานนี้:
  • 168สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 146ต่อเดือน:
  • 23ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรมข่าวสาร

โครงการจิตอาสาตำบลทานตะวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ) ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่จิตอาสาและชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System :ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการ สาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ

1 2 3 8

ข้อมูลบริการ

8 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน (งานป้องกัน) ได้แจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
22 เมษายน 2563 การตรวจติดตามผลการดำเนินการมาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก
23 มีนาคม 2563 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทานตะวัน ประจำปี 2563
9 มีนาคม 2563 “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง”
7 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และระงับเหตุการณ์เผา แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพิษ วันที่ 7 ก.พ.2563
17 มกราคม 2563 โครงการจิตอาสาตำบลทานตะวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ) ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่จิตอาสาและชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System :ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการ สาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ
20 มกราคม 2563 บัญชีแสดงปริมาณงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสายข้างวัดป่าสักใต้ บ้านป่าสักใต้ หมู่ 6
20 มกราคม 2563 ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสายข้างวัดป่าสักใต้ บ้านป่าสักใต้ หมู่ 6
20 มกราคม 2563 ประกาศเปิดเผยโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสายข้างวัดป่าสักใต้ บ้านป่าสักใต้ หมู่ 6
20 มกราคม 2563 บัญชีแสดงปริมาณงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 4 บ้านสันป่ง หมู่ 5
20 มกราคม 2563 ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 4 บ้านสันป่ง หมู่ 5
20 มกราคม 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 4 บ้านสันป่ง หมู่ 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร