ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 14083ทั้งหมด:
  • 8วันนี้:
  • 17เมื่อวานนี้:
  • 191สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 745ต่อเดือน:
  • 26ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 9

ข้อมูลบริการ

26 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งเชิญชวนให้สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
8 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน (งานป้องกัน) ได้แจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
22 เมษายน 2563 การตรวจติดตามผลการดำเนินการมาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก
24 มีนาคม 2563 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
23 มีนาคม 2563 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทานตะวัน ประจำปี 2563
9 มีนาคม 2563 “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง”
16 กันยายน 2563 สรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านห้วยบง หมู่ 7
16 กันยายน 2563 ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านห้วยบง หมู่ 7
16 กันยายน 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านห้วยบง หมู่ 7
16 กันยายน 2563 สรุปราคาากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านสันป่ง หมู่ 5
16 กันยายน 2563 ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านสันป่ง หมู่ 5
16 กันยายน 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด บ้านสันป่ง หมู่ 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร