ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 10539ทั้งหมด:
  • 24วันนี้:
  • 42เมื่อวานนี้:
  • 215สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 355ต่อเดือน:
  • 27ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 9

ข้อมูลบริการ

8 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน (งานป้องกัน) ได้แจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
22 เมษายน 2563 การตรวจติดตามผลการดำเนินการมาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก
24 มีนาคม 2563 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
23 มีนาคม 2563 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทานตะวัน ประจำปี 2563
9 มีนาคม 2563 “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง”
21 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการรณรงค์อนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดการคัดแยกขยะ
1 มิถุนายน 2563 แบบสรุปราคางานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ข้างวัดป่าสักใต้ บ้านป่าสักใต้ หมู่ 6
1 มิถุนายน 2563 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ข้างวัดป่าสักใต้ บ้านป่าสักใต้ หมู่ 6
1 มิถุนายน 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ข้างวัดป่าสักใต้ บ้านป่าสักใต้ หมู่ 6
1 มิถุนายน 2563 แบบสรุปราคางานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายหลัก บ้านป่าฮ่างงาม หมู่ 3
5 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยบง หมู่ 7
1 เมษายน 2563 ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายหลัก บ้านป่าฮ่างงาม หมู่ 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร