ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 18924ทั้งหมด:
  • 6วันนี้:
  • 69เมื่อวานนี้:
  • 388สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 445ต่อเดือน:
  • 55ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 10

ข้อมูลบริการ

4 มีนาคม 2564 ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล
5 มกราคม 2564 โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
26 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งเชิญชวนให้สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
8 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน (งานป้องกัน) ได้แจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
22 เมษายน 2563 การตรวจติดตามผลการดำเนินการมาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก
24 มีนาคม 2563 ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
18 กุมภาพันธ์ 2564 แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าฮ่างงาม หมู่ 3
18 กุมภาพันธ์ 2564 ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าฮ่างงาม หมู่ 3
18 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าฮ่างงาม หมู่ 3
27 มกราคม 2564 บัญชีแสดงปริมาณงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านสันปูเลย หมู่ 2 เชื่อม บ้านป่าฮ่างงาม หมู่ 3
27 มกราคม 2564 ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านสันปูเลย หมู่ 2 เชื่อม บ้านป่าฮ่างงาม หมู่ 3
27 มกราคม 2564 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านสันปูเลย หมู่ 2 เชื่อม บ้านป่าฮ่างงาม หมู่ 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร