การตรวจติดตามผลการดำเนินการมาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก

  การตรวจติดตามผลการดำเนินการมาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก 

ในวันที่ 21-22 เมษายน 2563

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์