องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน พร้อม อปพร. ร่วมกันตั้งจุดบริการประชาชน ในตำบลทานตะวัน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์