องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน (งานป้องกัน) ได้แจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์