โครงการจิตอาสาตำบลทานตะวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ)

องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน ได้ดำเนินงานโครงการจิตอาสาตำบลทานตะวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ) ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่จิตอาสาและชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System :ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการ สาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์