“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง”

         “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง” ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วตำบลทานตะวัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถป้องกันโรคระบาดโดยเริ่มจากตนเอง

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์