ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน

ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โทร. 0 5316 0972 ต่อ 101
โทรสาร 0 5316 0972
E-mail : admin@thantawan.go.th
https://www.thantawan.go.th

ติดต่อเราได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน

ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โทร. 0 5316 0972 ต่อ 101
โทรสาร 0 5316 0972
E-mail : admin@thantawan.go.th
https://www.thantawan.go.th

ข้ามไปยังทูลบาร์