ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 10323ทั้งหมด:
  • 15วันนี้:
  • 14เมื่อวานนี้:
  • 186สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 139ต่อเดือน:
  • 24ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 9

ข้อมูลบริการ

7 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และระงับเหตุการณ์เผา แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพิษ วันที่ 7 ก.พ.2563
29 มกราคม 2563 โครงการบริหารจัดการขยะ
17 มกราคม 2563 โครงการจิตอาสาตำบลทานตะวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ)
8 มกราคม 2563 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือลดการเผาขยะเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืช หรือการเผาป่า
3 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน พร้อม อปพร. ร่วมกันตั้งจุดบริการประชาชน ในตำบลทานตะวัน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563
15 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารทานตะวัน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก้ไขปัญหาโรคระบาดศัตรูพืช (ข้าว)
20 มกราคม 2563 บัญชีแสดงปริมาณงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสายข้างวัดป่าสักใต้ บ้านป่าสักใต้ หมู่ 6
20 มกราคม 2563 ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสายข้างวัดป่าสักใต้ บ้านป่าสักใต้ หมู่ 6
20 มกราคม 2563 ประกาศเปิดเผยโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสายข้างวัดป่าสักใต้ บ้านป่าสักใต้ หมู่ 6
20 มกราคม 2563 บัญชีแสดงปริมาณงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 4 บ้านสันป่ง หมู่ 5
20 มกราคม 2563 ตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 4 บ้านสันป่ง หมู่ 5
20 มกราคม 2563 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ซอย 4 บ้านสันป่ง หมู่ 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร